Bij het inrichten van deze internetsite hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen.

Wij kunnen echter niet garanderen dat informatie op onze internetsite na verloop van tijd of op het moment van raadplegen van deze internetsite nog steeds juist, volledig of actueel is.

Evident Accountants & Adviseurs aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die ontstaat als gevolg van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze internetsite.